MVO

Hieselaar heeft MVO hoog in het vaandel staan. Wij denken graag met u mee in Maatschappelijk Verantwoord en Circulair Ondernemen, want duurzaam ondernemen doe je samen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen volgens Hieselaar

Hieselaar heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel staan. Voor komende jaren is duurzaamheid een van onze belangrijkste ontwikkelingen. We hanteren zowel People, Planet als Profit indicatoren om onze MVO beleidsdoelstellingen vast te stellen en te meten.

People

We hebben oog voor de mens, in onze eigen organisatie en in de samenleving om ons heen. Dat blijkt uit de aandacht voor Gezond&Veilig werken, persoonlijke inbreng en -ontwikkeling. Ook uit de bijdrage in mensen/munten/middelen aan verschillende regionale maatschappelijke initiatieven.

Zo hechten we belang aan het houden van regelmatig werkoverleg op alle afdelingen en jaargesprekken per medewerker. We hebben de OR als inspraakorgaan en 44% van onze medewerkers heeft een opleiding gevolgd in 2018.

Planet

We vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met het milieu, onze omgeving en grondstoffen.

We produceren lean met als resultaat innovatiewinst en reductie van onze CO2 uitstoot door lager energieverbruik, materiaalbesparing en afvalbesparing.

En niet zonder resultaat: ons bedrijfsafval is 23% gereduceerd en ons gevaarlijk afval met 56%.

Hieselaar is aangesloten bij WaardZaam, een regionaal duurzaamheidsnetwerk waar we als partner het EnergieConvenant hebben ondertekend. Dit betekent dat we ons gecommitteerd hebben voor 10% energiereductie in 3 jaar. Door gebruik van de Milieubarometer hebben we inzicht in onze CO2 voetafdruk.

Dit jaar kunnen we de resultaten bekend maken! Gekeken naar energie gerelateerd aan omzet hebben we ruimschoots de doelstelling van het convenant gehaald met 16% CO2 reductie in 2018 t.o.v. 2015!

In verband met een uitbreiding door bedrijfsovername in deze periode hebben we in absoluut verbruik een relatief kleine stijging van 16%. Maar wij kijken verder: ons lange termijn doel is CO2 neutraal worden. En de volgende stap hierin is de installatie van zonnepanelen waarvoor we de SDE+ subsidie al gehonoreerd hebben gekregen.

Profit

Wij denken graag met u mee in Maatschappelijk Verantwoord en Circulair Ondernemen. Hieselaar bekijkt altijd, samen met de klant, of er mogelijkheden zijn om winst te behalen uit efficiënt en slim produceren. Op deze manier leveren we een meerwaarde. De aanschaf van nieuwe, innovatieve machines levert hier ook een positieve bijdrage aan.

Heeft u ideeën hoe we samen de keten verder kunnen verduurzamen, wij horen het graag!

Contact

Uiteraard zijn wij beschikbaar voor meer informatie.

Meer weten? Geef Feike Kleijnendorst een belletje!

Feike Kleijnendorst
feike@hieselaarbv.nl
+31 (182) 389999

Contactpagina